Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151  بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی کارکنان » وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 583
بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی کارکنان

مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
سید احمد هاشمی ، مهدی نوروزی
دانشيارگروه علوم تربيتي ، واحدلامرد ، دانشگاه آزاد اسلامي ،لامرد ، ايران
دانشجوي دكتري برنامه ریزی درسی، واحدلامرد ، دانشگاه آزاد اسلامي ،لامرد ، ايران


چکیده

پژوهش توصیفی حاضر با هدف ارزیابی بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی کارکنان انجام گرفت. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر بوشهر بود. با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 185 نفر انتخاب و پرسشنامه رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی را پاسخ دادند. اعتبار محتوایی پرسشنامه‌ها با استناد به نظر متخصصان و اعتبار عاملی آن‌ها با نظر اساتید مورد تأیید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد بین رهبری تحول آفرین با چابکی سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت (05/0p). همچنین ضریب تاثیر بعد انگیزش الهام بخش بر چابکی کارکنان بیشتر از سایر ابعاد بود(05/0p).

واژگان كليدي: رهبری تحول آفرین - چابکی سازمانی- کارکنان

دریافت مقاله


اطلاعات
براي ارسال نظر، بايد در سايت عضو شويد.

منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8