Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151  مطالب براي آذر 1388 سال » وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 24 آذر 1388    بازديدها: 3888
بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز در سال تحصیلی 87-88


دکتر سید احمد هاشمی
دکتر حسین فیاض بخش
حبیب نکویی
ابوذر همتی


چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه رفتار اطلاع‌يابي معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده در نواحی چهار گانه ی آموزش و پرورش شهر شیراز انجام گرفت. اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي- كاربردي به شيوه پس رويدادي است و جامعه آماري آن شامل كليه معلمان شاغل در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شيراز در سال تحصیلی 87-88 است. با مراجعه سازمان آموزش و پرورش فارس، تعداد معلمان شاغل در نواحی مذکور، 14284 نفر اعلام گردید که تعداد 65 نفر از آنها بعنوان معلم پژوهنده معرفی شدند. جهت انجام نمونه گیری، از فرمول كوكران استفاده شد که بر اساس آن، حجم نمونه برای معلمان پژوهنده و غیرپژوهنده به ترتیب 45 و 375 نفر بدست آمد. ابزار تحقیق، یک پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد که جهت گرد آوري اطلاعات از آن استفاده شد. در این تحقیق به دنبال بررسی میزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، ميزان علاقه به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، ميزان استفاده از سخت افزارها و نرم افزارها، نوع اطلاعات مورد نياز، منابع اطلاعاتي مورد نياز، نحوه دست‌يابي به اطلاعات مورد نياز، ميزان آگاهي از مجاري مختلف کسب اطلاعات، مسائل و مشكلات موجود در ارتباطات و دسترسي به اطلاعات و نیز روشهاي جستجوي اطلاعات در بين معلمان پژوهنده و معلمان غير پژوهنده می باشیم. با توجه به ماهيت و اهداف تحقيق به منظور تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق براي نشان دادن بهتر داده از آمار توصيفي، براي آزمون فرضيات از امار استنباطي استفاده شده است . نتايج تحقيق نشان مي دهد رفتار اطلاع يابي معلمان پژوهنده و غير پژوهنده متفاوت است .

کلید واژه : معلمان پژوهنده ، معلمان غیر پژوهنده، اطلاع یابی، آموزش و پرورش


موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 24 آذر 1388    بازديدها: 14140
تحلیل محتوای کتاب مهارتهای اجتماعی-اقتصادی سال اول پیش¬حرفه¬ای دانش¬آموزان کم توان ذهنی از منظر خوانایی با استفاده از تکنیکهای خوانایی (روش کلوز،روش بررسی تصاویر،وروش بررسی پرسشها) و نظرات دبیران این درس
دکتر سید احمد هاشمی
محمود رضا کاظمی
ابوذر همتی

چکیده
کتاب درسی از جمله عناصر مهم در آموزش و برنامه درسی است که باید از نظر محتوایی دارای اعتبار باشد. پژوهش حاضر درصدد بررسی سطوح خوانایی کتاب مهارتهای اجتماعی-اقتصادی دانش آموزان کم¬توان ذهنی است. در پژوهش حاضر تلفیقی از روش توصیفی از نوع پیمایشی و روش تحلیل محتوا به کار گرفته شده است. جامعه آماری، محتوای کتاب مهارتهای اجتماعی- اقتصادی، دانش آموزان کم توان ذهنی و دبیران این درس بودند. نمونه¬گیری از متن به شیوه نمونه¬گیری هدفمند و نمونه¬گیری تصاویر از طریق نمونه¬گیری تصادفی سیستماتیک بود و کلیه پرسشها، دانش آموزان و دبیران به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده¬ها شامل آزمون کلوز، پرسشنامه نظرسنجی دبیران و فهرست بررسی تصاویر و پرسشها بودند. ابزارهای پژوهش دارای روایی و پایایی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های خوانایی، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی استفاده شد.یافته ها نشان داد که میزان خوانایی متن 09/50% بود که در سطح آموزشی است. ضریب خوانایی تصاویر 53/0 بود که دارای اعتبار بوده و مطلوب است. پرسشها نیز از نظر موقعیت سوالات مطلوب بودند، زیرا ترتیب آخر، وسط و اول پاراگرف رعایت شده که سبب یادگیری موثر می شود. از نظرتداوم سوالات، میانگین فاصله سوالات، 86/4 جمله بود که این فاصله کمتر از حد مطلوب بود. یافته های نظرسنجی دبیران نشان داد که هرسه مورداسناد(متن،تصاویر و پرسشها ) درسطح آموزشی قرار دارند، و از نظر آماری تفاوت بین نظرات دبیران درخصوص سطوح خوانایی معنی دار بود(01/0=P). همچنین آزمون تعقیبی نشان داد که هرسه در سطح آموزشی قرار دارند.درکل خوانایی متن و تصاویر مطلوب اما پرسش ها نیاز به اصلاح دارند.
کلید واژه ها: تحلیل محتوا – خوانایی - روش کلوز - روش بررسی تصاویر و پرسشها - کم توان ذهنی - مهارتهای اجتماعی-اقتصادی


موضوع: طرح هاي پژوهشي انجام شده    نويسنده: administrator    تاريخ: 23 آذر 1388    بازديدها: 9291
تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد به منظور ارائه ی الگویی اثربخش
The Development of Strategic Plan for Islamic Azad University of Lamerd Branch in order to Presenting Effective Model

مجری طرح:
دکتر سید احمد هاشمی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
همکاران:
مختار رنجبر
ابوذر همتی
ابراهیم صفایی


پائیز 1388


موضوع: طرح هاي پژوهشي انجام شده    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 آذر 1388    بازديدها: 5368
یا علیم


موضوع:

مقایسه میزان بکارگیری مهارتهای مطالعه و یادگیری توسط دانشجویان موفق و ناموفق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد سال تحصیلی 87-86


مجری طرح :
سید احمد هاشمی

همکاران طرح :
عیسی امیری
ابوذر همتی
زینب هاشمی


موضوع: طرح هاي پژوهشي انجام شده    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 آذر 1388    بازديدها: 2946
بسمه تعالي

پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي


الف) كليات پروژه

1.عنوان پروژه به فارسي:
تجزیه و تحلیل فرهنگ ایمنی و بهداشت در ميان كاركنان شركت مجتمع گاز پارس جنوبي به منظور ارائه الگویی اثربخش

2.عنوان پروژه به انگليسي
Analyzing of Health&safety(HSE) culture among SPGC personnel in order to Presenting effective model

نوع پروژه : بنيادي كاربردي توسعه اي خدماتي

3.سازمان مجري:

4. مجري پروژه :

نام و نام خانوادگي :سید احمد هاشمی مدرك تحصيلي : دکترای تخصصی مرتبه علمي: استاد یار

5.اعتبار كلي پروژه ‌(ريال):

6.زمان اجراي پروژه (ماه) : 12ماه


صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8