هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: زندگینامه    نويسنده: administrator    تاريخ: 25 آبان 1397    بازديدها: 3658
باسمه تعالی
شناسنامه ی علمی و اجرایی

نام و نام خانوادگی: سید احمد هاشمی
وب سایت:www.Dr-Hashemi.com
آدرس کانال درتلگرام: dr_S_A_hashemi@
آدرس کانال درسروش: http//sapp.ir/dr_S_A_hashemi
ایمیل: Hmd_hashemi@yahoo.com - hashemi@iaulamerd.ac.ir
آدرس: استان فارس، شهرستان لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی.
تحصیلات: دکترای تخصصی (Ph.D.): برنامه ریزی درسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 1388.
تلفن: 09177823024

رتبه علمی : دانشیار برنامه ریزی درسی.

1-تجارب:

- 13 سال سابقه اداری و آموزشی در سازمان های تابعه وزارت آموزش و پرورش از سال 1372 تا سال 1385
- عضو شورای حل اختلاف شهر علامرودشت از سال 1382 تا 1385
- پژوهشگر نمونه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در گروه علوم انسانی و اجتماعی از سال تحصیلی 1385 تاکنون
- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از سال 1385تا کنون
- مدیر گروه آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از سال 1385تا 1388
- معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرداز سال 1388 تا ابان 94
- دبیر کمیته ی علمی همایش زن جنوب در سال 1388
- دبیر کمیته ی علمی همایش جنوب استان، محور رشد و توسعه ی فارس در سال 1388
- عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از سال 1388 تاکنون
- دبیر ستاد هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از سال 89 تاکنون
- دبیر کمیته ی علمی همایش لامرد در افق توسعه ی 1404 در سال 1389
- پژوهشگر برتر منطقه ی یک دانشگاه آزاد اسلامی در گروه علوم انسانی و اجتماعی در سال 1390
- دبیر کمیته ی علمی همایش ملی آموزش و امنیت در سال 1390
- عضو شورای مشورتی و سیاست گذاری اداره ی کل نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1390
- دبیر کمیته ی علمی اولین همایش ملی تحول و نوآوری در مدیریت آموزش عالی با تأکید بر ویژگی های استان فارس در سال 1390
- دبیر کمیته تخصصی گسترش استان فارس از سال1391 تا1394
- دبیر کمیته ی علمی دومین همایش ملی تحول و نوآوری در آموزش عالی با تأکید بر ویژگی های استان فارس در سال 1391
- عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از سال 1391 تا کنون
- مدیر حلقه علمی برتر بسیج اساتید در سطح کشوری در سال 1392
- مدیر حلقه علمی برتر بسیج اساتید در سطح استان فارس در سال های 1392 و 1393
- مدیر گروه دکتری برنامه ریزی درسی از سال 1393 تا کنون
- عضو کارگروه آموزشی و تحصیلات تکمیلی ستاد هماهنگی استان فارس از سال 1393 تا 1394
- سرپرست مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی شهرستان لامرد از سال 1393 تا 1394
- پژوهشگر برتر منطقه ی یک دانشگاه آزاد اسلامی در گروه علوم انسانی و اجتماعی در سال 1393
- عضو کمیته نظارت بر مصوبات هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس ازسال 1393 تا کنون
- رییس دانشگاه ازاد اسلامی واحد لامرد از اذر 1394تا کنون
- عضو شورای اقتصاد وسرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس از سال 94 13تاکنون
- عضو کمیته نظارت و بازدید از واحدهای استان فارس وارزیابی فعالیت های ستاد اقامه نماز از سال1395 تا کنون
- نماینده ی تام الاختیار دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در تهیه بسته ی گفتمان سازی و اجرایی سازی نقشه ی جامع علمی کشور از سال 1395 تا کنون
- عضو Advisory Board مجله ی بین المللی آموزش. International Journal of Instructio ISSN: 1694-609X,
- عضو هیأت تحریریه ی مجله ی بین المللی سیستم ارزیابی آموزش پنجاب Punjab Education Assessment System(PEAS)
- عضو Editorial Team مجله بین المللی مطالعات در آموزش پرورش Journal of Studies in Education.ISSN:2162-6952
- عضو انجمن مطالعات برنامه ‌ی درسی ایران (I.C.S.A)
- عضو هیات اجرای جذب دانشگاه ازاد اسلامی استان فارس از سال95 تا کنون
- عضوکمیته تخصصی علوم تربیتی کشورازسال95تاکنون
- سردبير فصلنامه علمي پژوهشی Journal of educational experiences
- استادمدعودانشگاههای آزاداسلامی واحدالکترونیک ،امارات وکیش درمقطع دکتری
- معاون دانشگاه وسرپرست مرکزآموزشی وفرهنگی سما دانشگاه آزاداسلامی واحدشیراز بمدت سه ماه ازتاریخ18/10/1396،باحفظ سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحدلامرد
- رییس همایش ملی تحول دربرنامه درسی،اردیبهشت ماه1397-لامرد
- رییس همایش ملی مدیریت وحسابداری بارویکرد اقتصادمقاومتی، اسفندماه1396-لامرد
-عضو کمیسیون دایمی هیات امنای استان فارس بمدت 2سال ازتاریخ17/12/1396

2-کتاب ها:

1- تعلیم و تربیت اسلامی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
2- مقدمه ای بر روش های تحقیق در فلسفه (با تأکید بر فلسفه ی تعلیم و تربیت)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
3-والدین و آموزش و پرورش (مشارکت والدین در مدارس)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
4- انگیزش (مفاهیم و نظریه های انگیزش، و کاربردهای آن در آموزش و پرورش)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
5- برنامه ریزی درسی (اصول و کاربرد)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
6-تدریس موثر (شواهد و اقدامات ) ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد.
7- پژوهش در علوم تربيتي و روان شناسي (بررسي انواع پژوهش به همراه راهنماي عملي نگارش پايان نامه، رساله ومقاله)، انتشارات خسرو و شيرين،
8- آموزش عالی (مفاهیم و رویکردها)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
9- فرهنگ و تعليم وتربيت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد
10 - فن اوری اطلاعات و ارتباطات در اموزش عالی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد
11- تفکر انتقادی؛ هدف اساسی تعلیم و تربیت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد
12- هنر و تربیت دینی، تهران: انتشارات تایماز
13- مدارس هوشمند، تهران: انتشارات تایماز
14- آمار و کاربرد آن در علوم تربیتی و روانشناسی، تهران: انتشارات تایماز
15.- مبانی مدیریت آموزشی، تهران: انتشارات تایماز.
16- مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات تایماز
17- مطالعه ی غیر درسی (جایگاه و کاربرد)، تهران: انتشارات تایماز
18 - آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی، تهران: انتشارات تایماز
19- هویت حرفه ای معلمان (اصول و راهکارها)، تهران: انتشارات تایماز
20-نگرش سیستمی در برنامه ریزی اموزشی و درسی ، تهران: انتشارات تایماز
21- اصول سرپرستی ، تهران: انتشارات تایماز
22-فلسفه آموزش وپرورش ،تهران: انتشارات تایماز
23- روش های تحقیق در علوم انسانی ، تهران: انتشارات تایماز
24- اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی ، تهران: انتشارات تایماز
25-تکنولوژی اموزشی، تهران: انتشارات تایماز
26- روش های تدریس پیشرفته ، تهران: انتشارات تایماز
27-اموزش هنر در دوره ابتدایی، تهران: انتشارات تایماز آموزش وپرورش
28- آموزش و پرورش تطبیقی، تهران: انتشارات تایماز
29- طراحی آموزشی ، تهران: انتشارات تایماز
30- روان شناسی یادگیری ، تهران: انتشارات تایماز
31- مدیریت آموزشگاهی ، تهران: انتشارات تایماز
32-آشنایی با فعالیتهای تربیتی اجتماعی ، تهران: انتشارات تایماز
33- نظریه های برنامه ی درسی ، تهران: انتشارات شیوارسا
34-فراترازیادگیریباارزشیابی توصیفی.تهران: انتشارات تایماز.
35-چشم اندازهای یادگیری(مغز.ذهن.تربیت)تهران: انتشارات گیوا
38-تفکرانتقادی در علوم تجربی دوره ی ابتدایی.تهران: انتشارات تایماز
36-توسعه تربیتی پایدار با نگاهی به مدارس هوشمند،قم:انتشارات سبط النبی
37- تحلیل محتوای کتابهای درسی پایه ششم ابتدائی باتاکیدبرخلاقیت کودکان،بناب :انتشارات پارلاق قلم
38- آموزش بزرگسالان بناب :انتشارات پارلاق قلم
39- تربیت دراسلام بناب:انتشارات پارلاق قل
40- برنامه ریزی نیروی انسانی بناب: انتشارات پارلاr rقلم
41-مدیریت کلاس،بوشهر:انتشارات راه بهروزی.
42- مروری بر آراء تربیتی استاد مطهری و نیچه، قم: انتشارات موعود
43- تربیت درنهج البلاغه،تهران:انتشارات سبزیاران گستر
44- تعلیم و تربیت از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی و جان دیویی،تهران:انتشارات سبزیاران گستر
45- مشارکت والدین در یادگیری ،تهران :انتشارات گیوا
46- نقش خانواده در تربیت فرزندان ، بناب : انتشارات پارلاق قلم
47- روابط انسانی در سازمان های آموزشی ، بناب : انتشارات پارلاق قل
48- مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران ، بناب : انتشارات پارلاق قلم
49- مدیریت منابع انسانی ، بناب : انتشارات پارلاق قلم
50- مبانی روانشناختی و اجتماعی برنامه ریزی درسی ، بناب : انتشارات پارلاق قلم .
51- تاملی برنقش فرهنگی روحانیت پس ازانقلاب اسلامی،انتشارات ندای کارآفرین
52- نگاهی برروش تدریس فعال ونقش آن برشخصیت اجتماعی دانش آموزان،انتشارات ندای کارآفرین
53- آرای تربیتی فارابی وپیاژه،انتشارات سبزیاران گستر
54- اندیشه های تربیتی ابن سیناو جان دیویی،انتشارات سبز یاران گستر
55-اخلاق حرفه ای- لنتشارات تات
56- مهارتهای تصمیم گیری وحل مساله- انتشارات تات
57- کاربردفناوری اطلاعات وارتباطاتدرآموزش- انتشارات تات
58- تفکرانتقادی- انتشارات پارلاق قلم
59- رسانه ها وتعلیم وتربیت- انتشاراتپارلاق قلم
60- نظریه پست مدرن(تاریخچه) –انتشارات پارلاق قلم
61- آسیب های اجتماعی طلاق- انتشارات ندای کارآفرین
62- جایگاه والدین درالگودهی به فرزندان- انتشارات ندای کارآفرین
63- مسولیت پذیری مدیران مدارس-انتشاراتندای کارآفرین
64- فرهنگ رسانه درخاتواده وجامعه- انتشارات ندای کارآفرین
65- متون تخصصی زبان انگلیسی در علوم تربیتی-انتشارات گیوا
66- یادگیری در بیرون از کلاس درس-انتشارات گیوا
67- اختلالات رفتاری-انتشارات ندای کارآفرین
68- بازی و خلاقیت-انتشارات ندای کارآفرین
69- فلسفه تطبیقی (اسلام،پراگماتیسم،فمنیسم)-انتشارات ندای کارآفرین
70 – تربیت ازدیدگاه علامه طباطبایی ودیویدکار – انتشارات پارلاق قلم
71 – اصول برنامه ریزی آموزشی ودرسی برای مدیران مدارس، انتشارات آوای نور
72 - مهارتهای تصمیم گیری وحل مساله – انتشارات تات
73- امتحان و اضطراب دانش آموزان- انتشارات پارلاق قلم
74- ارزشیابی توصیفی( اصول و کاربرد)-انتشارات پارلاق قل
75- روانشناسی بازی- انتشارات پارلاق قلم
76- شیخ اشراق – انتشارات پارلاق قلم
77- اقدام پژوهی ( راهنمای عمل ) –انتشارات فرهوش
78- روابط انسانی در سازمانهای آموزشی - فرهوش
79- روشهای تحقیق کیفی وآمیخته – گیوا
80 – تاریخ آموزش وپرورش اسلام وایران – گیوا
81 – جستاری درکلاسهای سازنده گرا – ندای کارآفرین
82 - فرزند پروری و سبک های تفکر-انتشارات پارلاق قلم
83- روانشناسی درمان با فیلم-انشارات پارلاق قلم
84 - تربیت از دیدگاه استاد مطهری-انتشارات پارلاق قلم
85- رسانه و برنامه درسی- انتشارات پارالاق قلم
86- رسانه ها تعلیم وتربیت-انتشارات پارلاق قلم


3- مقالات چاپ شده:

نوع تعداد
ISC و ISI 78
علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی 12
علمی پژوهشی وزارتین 30
همایش داخلی و خارجی 241


4-طرح های پژوهشی:

نوع تعداد
داخلی 5
منطقه ای 4
برون دانشگاهی 4


اطلاعات
براي ارسال نظر، بايد در سايت عضو شويد.

منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8