Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151  مطالب براي آذر 1391 سال » وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 21 آذر 1391    بازديدها: 4488
چشم انداز حوزه دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

دکتر سید احمد هاشمی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد

hashemy.ahmad@yahoo.com

مختار رنجبر- عضو هیأت علمی


چکیده:

تغييرات و دگرگوني هاي سريع و پيچيده‌ جامعه و تأثير آن بر رشد و توسعه‌ شركت‌ها موجب می شود مفاهيمي مانند سيستم، اقتصاد، برنامه‌ريزي بلند مدت، استراتژي و فرايند مديريت استراتژيك مورد توجه صاحب‌نظران مديريت قرار گيرد. اين مفاهيم و نظريات پاسخ علم مديريت به دگرگوني و تغييرات وسيع اقتصادي واجتماعي می باشد. توجه به محيط، آگاهي از تاثير متغيرهاي محيطي و ارائه‌ چشم اندازي از فعاليت آينده براي سازمان‌ها، لزوم آمادگي براي برخورد با تغييرات مداوم را توجيه مي كند. وجود عدم قطعيت هاي محيطي در مسايل سازماني به لحاظ مبهم بودن و طبيعت احتمالي رخدادهاي آتي و آمادگي سازمان‌ها جهت تغيير، برخوردي متفاوت با تغيير، نوع تصميمات‌، عوامل جديد مؤثر بر تصميم‌گيري و قطعيت در مورد تغييرات آينده، اهمیت توجه به برنامه ریزی استراتژيك را ضروری می سازد. دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به تغییرات شگرفی که در جهان امروز انجام گرفته لازم است همانند گذشته با راهکارهای مناسب مدیریتی به بالندگی و توسعه علمی خود بیفزاید و به رشد اجتماعی و اقتصادی کشور کمک شایانی نماید. اتخاذ استراتژی های نوین جهت تاثیر گذاری بر روند تحولات مثبت در حامعه نیاز به تدوین برنامه ی استراتژیک را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد روشن می سازد. این مقاله با توجه به چشم انداز حوزه دانشجویی و فرهنگی به ارائه مجموعه پیشنهادی لازم می پردازد.
واژگان کلیدی: حوزه دانشجویی، حوزه فرهنگی، دانشگاه، کمیت، کیفیت.

مقدمه:

مديريت استراتژيك برنامه اي هماهنگ، جامع و پيوسته است كه ظرفيتهاي ممتاز سازمان را با محيط خارجي ارتباط
مي دهد و هدف آن متحقق ساختن هدفهاي سازمان در چارچوب اجراي صحيح مديريت است (انسف نقل از دهكردي
1384). در اواخر دهه ي 1950 اولين حركت در تدوين مديريت استراتژيك آغاز شد. در اين حركت مديران تلاش مي كردند كه براي كجايي و چرايي حركت سازمان خود در آينده تصميم بگيرند. طراحي استراتژي به مرحله ي تحليلي اين روش و برنامه ريزي استراتژيك به مرحله ي فرآيند طراحي گروهي آن اطلاق مي شد. حركت دوم در دهه ي 1970 شروع شد. در اين زمان مديران به اين نتيجه رسيدند كه با هر تغيير گسسته در استراتژي سازمان يا مؤسسه، تشكل درون سازماني آن نيز بايستي متحول شود. اين فرآيند برنامه ريزي توانمندي نامگذاري شد. حركت سوم در اواخر دهه ي 1970 در واكنش به انبوه نظرات در مورد تغييرات ناگهاني در محيط شكل گرفت. در نتيجه فن واكنش استراتژيك در زمان واقعي براي مواجه با اين تغييرات ناگهاني مربوط به محيط بكار گرفته شد و به مديريت مسئله معروف شد. جديدترين حركت تدوين استقرار برنامه ريزي استراتژيك و مديريت استراتژيك است كه عبارت است از روش جامع و نظام يافته اي براي برخورد با تغييرات به نحوي كه مدير توانائي لازم براي اتخاذ تصميمات را به دست آورده با استفاده از يك سيستم خدماتي كامل و با شناخت توانمنديهاي داخلي و فرصتهاي محيطي زمينه ي رشد و پويايي و بالندگي را براي سازمان فراهم مي سازد (دهكردي، 1384).

هدف کلی: بررسی چشم انداز حوزه دانشجویي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد


موضوع: كتابهاي تالیف و ترجمه شده    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 آذر 1391    بازديدها: 2919
پژوهش در علوم تربیتی و روان شناسی


پژوهش در علوم تربیتی و روان شناسی


دکتر سید رضا بلاغت


دکتر سید احمد هاشمی


(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد)


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 19 آذر 1391    بازديدها: 4661
استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه علمی در شهرستان لامرد
دکتر سید احمد هاشمی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد
hashemy.ahmad@yahoo.com

چکیده:
با توجه به رشد سریع فراگیران در زمینه های مختلف، آن ها نیاز به توانایی در تحقیق و کاوشگری دارند.لذا باید کتاب های درسی از طریق ایجاد فرصت ها و فعالیت های یادگیری، مهارت های ذهنی عقلانی سطوح بالا را در افراد تقویت کنند.
البته نه تنهاکتاب درسی، بلکه این رسالت برعهده معلم کارآمد هم می باشد که با انتخاب و آشنایی با معایب و محاسن مواد وسایل آموزشی و نحوه استفاده از آنها نقشی کمتر از کتاب درسی نداشته باشند.
لازم است معلمین در هر مقطعی مزایا، معایب و محدودیت های هریک از رسانه های آموزشی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و علم روز بدانند. باید رسانه¬ای استفاده شود که مستقیما به پیامی که باید رد و بدل شود مربوط باشد.
معلمان و فراگیران باید بتوانند به نحو مؤثر و اصولی از فناوری آموزشی استفاده کنند. ابتدایی ترین نیاز برای محقق ساختن اثر بخشی فناوری اطلاعات در مدارس، وجود تجهیزات سخت افزار مناسب است اما به هر حال وجود تجهیزات و زیربناها به تنهایی این نیاز را بر طرف نمی کند.
عده ای از متخصصان تعلیم و تربیت بر این عقیده اند که وسایل آموزشی حامل هایی هستند برای ایجاد ارتباط صحیح و مؤثر و پایدار با فراگیر، با این تعبیر وسایل آموزشی جزء لازم و حتمی آموزش هستند.
در مرحله ای از آموزش، یک شخص به عنوان معلم یا مربی باید تدریس کند. فرد یا افرادی باید در نقش فراگیر مورد آموزش قرار گیرند و موضوعی هم به عنوان پیام آموزشی باید در میان باشد تا عمل تدریس تحقق یابد.
درصورت نبود این سه عامل تدریس صورت نمی گیرد.اما عامل دیگری نیز به عنوان راه یا وسیله باید در اختیار باشد تا برقراری ارتباط این دو عامل اول و دوم و نتیجه فهم عامل سوم را ممکن سازد.
از آنجا که استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطاتic+) ( زمینه کیفی ساختن خدمات آموزشی را فراهم می نماید.
این مقاله در پی آن است که با ارائه مستندات علمی در زمینه استفاده از این مساله کمک نماید.
واژگان کلیدی: تکنولوژی، اطلاعات، ارتباطات، توسعه علمی، فراگیر.


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 19 آذر 1391    بازديدها: 5492
ارائه ی الگوي سیستمی آموزش و توسعه مهارت های مدیران آموزشی


سید احمد هاشمی


hmd_hashemi@yahoo.com


لامرد- دانشگاه آزاد اسلامی- معاونت آموزشی و دانشجویی


ابوالفضل عباسی


A. abolfazl1369@yahoo.comچکیده

مدیریت از دیر باز در جوامع مختلف به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه ی نظام ها بوده است. در واقع همه ی سازمان ها جهت رسیدن به اهداف خود نیازمند مدیرانی خلاق و کارآمد هستند. سازمان های آموزشی

به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه ی جوامع نیازی اساسی تر را در این زمینه احساس می کند.

اهمیت مدیریت در پیشرفت و توسعه ی ملل توجه به آموزش مدیران را در اولویت قرار داده است. به عبارتی مديران در صورتي مي توانند به وظايف خود بپردازند و سازمان ها را به اهداف شان برسانند كه شرايط، موقعيت و بستر

مناسبي براي فعاليت داشته باشند و آموزش های لازم را در این زمینه دیده باشند. از این رو پرداختن به آموزش مديران در زمینه های مختلف، مخصوصاً از طريق علمي فعاليتي در اين راستا است. بي شك، آموزش مديران آموزش و

پرورش، نوعي تسهيل شرايط و موقعيت فعاليت آن ها است. از این رو پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به ارائه ی الگوی سیستمی جهت آموزش مدیران در نظام های آموزشی پرداخته است. در این الگو که شامل سه

مرحله ی درونداد، فرآیند و برونداد است با نگرشی کاربردی و عملی فرآیند آموزش مدیران انجام می شود.


کلمات کلیدی: آموزش، مدیریت، الگوی سیستمی، مهارت.


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 19 آذر 1391    بازديدها: 3254
حوزه عمراني دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در چشم انداز توسعه

دکتر سید احمد هاشمی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد

hashemy.ahmad@yahoo.com

مختار رنجبر- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد


چکیده:
فعاليت شركتها و سازمانها، امروزه در محيطي به مراتب پيچيده‌‌تر از گذشته انجام مي‌‌شود و سازمانهاييكه نتوانند زودتر و سريع‌تر از رقبا از خود عكس‌العمل نشان دهند و در مقابل تغييرات متعدد و تأثير گذار محيطي از جمله قوانين و مقررات، تجارت خارجي و … از خود واكنش درست به موقع نشان دهند و دچار انفعال شوند، اميدي به بقا نخواهند داشت. علاوه بر عوامل مهم و تأثيرگذار محيط خارجي سازمانها، مجموعه مزيتها و نقاط ضعف آنها نيز نقشي تعيين كننده در دوام و بقاي فعاليت آنها دارد.
بعد از ربع قرن تاسيس و فعاليت دانشگاه آزاد و ايجاد زمينه هاي مناسب تحصيلي براي جوانان داوطلب آموزش عالي از يك طرف و توسعه ي روز افزون شهرها و مناطقي كه دانشگاه در آنجا فعاليت داشته است، امروزه مشكلاتي فرا روي دانشگاه آزاد قرار گرفته است كه بعضي از آنها ناشي از عوامل درون سازماني و بعضي محصول عوامل بيروني است. البته علاوه بر بررسي مشكلات لازم است از كوچكترين واحد تا بزرگترين واحد دانشگاهي فعاليتهاي خود را مورد بررسي قرار داده تا برآيند همه ي اين مطالعات بتواند براي مديران سازمان فرصتي فراهم سازد تا در ادامه ي اين روند و براي مواجه با مشكلات احتمالي برنامه ريزي كرده و شاهد درخشندگي و بالندگي دانشگاه آزاد اسلامي در دهه هاي آينده باشيم. این مقاله با توجه به اهمیت بخش عمرانی و تاثیر آن بر بهبود کیفیت فعالیت های دانشگاه به ارائه مجموعه پیشنهادهای راهبردهای می پردازد.
واژگان کلیدی: حوزه عمرانی، دانشگاه، چشم انداز توسعه، عوامل توسعه.

مقدمه:
توجه به محيط، آگاهي از تاثير متغيرهاي محيطي و ارائه‌ چشم اندازي از فعاليت آينده براي سازمان‌ها، لزوم آمادگي براي برخورد با تغييرات مداوم را توجيه مي كند. وجود عدم قطعيت هاي محيطي در مسايل سازماني به لحاظ مبهم بودن و طبيعت احتمالي رخدادهاي آتي و آمادگي سازمان‌ها جهت تغيير، برخوردي متفاوت با تغيير، نوع تصميمات‌، عوامل جديد مؤثر بر تصميم‌گيري و قطعيت در مورد تغييرات آينده، توجه به استفاده از مدل مديريت استراتژيك را افزون تر مي كند. يك مدير استراتژيست بايد هم به برنامه‌ريزي و هم به كنترل بپردازد،. لذا فرايند مديريت استراتژيك به صورت زير تعريف مي‌شود: «مديريت استراتژيك عبارت است از هنر و علم فرمول‌بندي، اجرا و ارزيابي تصميمات چندبعدي-با تاكيد بر يكپارچه‌سازي عوامل مديريت ، بازاريابي، امور مالي، توليد يا خدمات، تحقيق و توسعه و سيستم‌هاي اطلاعاتي و غيره- جهت رسيدن به اهداف سازماني.»


صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8