Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151  مطالب براي تير 1390 سال » وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 30 تير 1390    بازديدها: 24140
بررسی عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان


دكتر سيد احمد هاشمي


داریوش حیاتی


چکیده
در روان شناسی،انگیزش به شروع، جهت و شدت رفتار اطلاق می شود.انگیزش یک وضعیت پویا و موقتی است که بایستی از شخصیت یا هیجان تفکیک گردد.انگیزش، تمایل و علاقه به انجام چیزی است.یک شخص با انگیزش می تواند برخوردار از اهداف کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد.
انگیزش حالتی است که تمایل به انجام عملی خاص را در فرد به وجود می آورد، چنین حالتی ممکن است حالت محرومیت (مثل گرسنگی)یا یک نظام ارزشی خاص، و یا یک اعتقاد عمیق مذهبی باشد.انگیزش می تواند به عنوان نیرویی جهت دهنده و پشتیبان در تمامی اعمال انسان در نظر گرفته شود.تمایلات و نیازهای افراد، تأثیری قوی و شگرف بر روی جهت رفتار دارد؛ اين تأثير پذيري، اشکال مختلفی از انگیزش از جمله انگیزش بیرونی،انگیزش درونی، انگیزش فیزیولوژیکی و انگیزش پیشرفت را بوجود مي آورد. اين مقاله با يك رويكرد توصيفي – تحليلي به بررسي مولفه انگيزش و عوامل موثر برآن مي پردازند. لذا با توجه به نکات فوق و تأثیری که انگیزش پیشرفت تحصیلی می تواند در رفتار داشته باشد. اين مقاله در پي آن است كه انگيزش،‌ انواع آن، عوامل موثر بر آن و راهكارهايي را براي تقويت آن ارائه دهد.

واژگان کلیدی:عوامل مؤثر،انگیزش،پیشرفت تحصیلی،عملکرد،تمایل


مقدمه
برای اولین بار بحث انگيزش پيشرفت، به صورت علمی و تحت عنوان نیاز، توسط موری مطرح شد(بهرامی،1383).او برای انسان چندین نیاز را مطرح کرد که برخی زیستی و برخی روانی هستند.انگیزش پیشرفت یک نیاز اجتماعی است و عبارت از غلبه کردن بر موانع، رسیدن به استانداردهای عالی،رقابت با دیگران و پیشی گرفتن از آنها مي باشد (دارابی،1380). انگیزش پیشرفت،یک ویژگی شخصیتی است که افراد از جهت آن با هم متفاوتند و بر اساس آن می توان رفتارهای خاصی را پیش بینی کرد.انگیزش پیشرفت،گرایشی برای پیشی گرفتن بر دیگران در جهت پیشرفت با توجه به ملاک های مشخص و تلاش برای کسب موفقیت مي باشد.(شکر کن و باقری،1373).گیج و برلاینر (1984)انگیزش پیشرفت را به صورت یک میل یا علاقه به موفقیت کلی یا موفقیت در یک زمینه فعالیت خاص تعریف کرده اند.پژوهش های انجام شده در زمینه¬ي انگیزش پیشرفت نشان داده اند که افراد از لحاظ این نیاز تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند.بعضی افراد دارای انگیزش سطح بالایی هستند و در رقابت با دیگران در کارهای خود برای کسب موفقیت تلاش زيادي مي كنند. بعضی دیگر انگیزش چندانی به پیشرفت و موفقیت ندارند و از ترس شکست، آماده خطر کردن برای موفقیت نیستند(به نقل از سیف،1385).
انگیزش پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی یادگیری در نظر گرفته می شود و تأثیر فراوانی بر عملکرد افراد دارد.به اعتقاد بسیاری از روان شناسان و مربیان همانند بلوم و واینر (1972) یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کلاس درس عامل انگیزش است و اغلب مربیان به احتمال قوی با نظر بیوگلسکی موافقند که انگیزش، عامل اساسی پیشرفت تحصیلی می باشد.
روان شناسان، انگیزه پیشرفت تحصیلی و موفقیت را جزو انگیزه های اکتسابی آدمی دانسته اند.مک کللند و همکاران(1961) بیش از سایرین مفهوم انگیزش پیشرفت را مورد بررسی قرار داده اند.از نظر آنها انگیزش پیشرفت زمانی مطرح می شود که شخص در فعالیت خود معیار ممتازی را الگو قرار می دهد و در پي موفقیت باشد.تحقیقات نشان می دهد که هر چه شدت انگیزش پیشرفت بیشتر باشد به همان اندازه موفقیت فرد افزایش خواهد یافت(به نقل از امیر افشاری،1380).
انگیزش پیشرفت تحصیلی باعث تأثیر گذاری بر شیوه اجرای یک تکلیف درسی و نشان دادن تمایلات در شایستگی یادگیری می شود(هاراکیویز،بارون،کارترز،لتو و اليوت،( 1997).سائق های فیزیولوژیکی پایه،رفتار طبیعی ما را در محیط های گوناگون تحت تأثیر قرار می دهند.بسیاری از اهداف ما بر پایه مشوق ها استوار است و دامنه آن می تواند از گرسنگی تا نیاز به عشق و روابط جنسی پخته در نوسان باشد.دامنه انگیزش پیشرفت تحصیلی می تواند از نیازهای بیولوژیکی تا ارضای تمایلات خلاق و دستیابی به موفقیت در رقابت های مخاطره آمیز تغییر یابد.انگیزش به دلیل تأثیر گذاری روزمره¬ي ما از نقشی حیاتی برخوردار است.تمامی رفتار،اعمال،افکار و باورهای ما تحت تأثیر نیروی درونی انگيزش قرار دارد.
افراد دارای نياز پیشرفت زیاد به هیجان های گرایشی مثل امید،غرور و خشنودی پیش بینانه، پاسخ می دهند؛در حالی که افراد دارای نیاز پیشرفت کم بیشتر به هیجان های اجتنابی مثل اضطراب،حالت تدافعی و ترس از شکست پاسخ می دهند(ریو،2005،ترجمه سیدمحمدی،1385). با توجه به مباحث گفته شده، اهميت مقوله انگيزش پيشرفت تحصيلي در تأثير بر رفتار آشكار مي باشد. لذا اين مقاله اين موضوع را از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار مي دهد.


موضوع: مقالات كنفرانس هاي خارجي    نويسنده: administrator    تاريخ: 30 تير 1390    بازديدها: 1909
Quality Creation in Educational Systems Based on the Information and Communication Technology. (ICT)

Seyed Ahmad Hashemi, Vice-president for education, Islamic Azad University, Lamerd Branch

Email: Hashemy.ahmad@yahoo.com

Abstract:
Rapid changes in information age has faced all organizations and human based associations like education departments with challenges such as globalization, heavy competition, lack of supplies as well as unpredictable fluctuations. So to meet the new conditions education has to reform and use more information and communication technology, as ICT plays an important role in education. Thus for changing communications technology to public culture, a detailed analysis of this important subject with a systematic attitude in education, establishment of virtual schools, cooperation and coordination in all official organizations, private sectors and legislation is required. This essays discusses how the application of ICT would lead to efficiency in education systems, equal educational opportunities for students in all levels, quantitative and qualitative progress in education, creating a research spirit among teachers and students, enrichment of self-assessment, improvement of decision making and understanding knowledge, educating experts and finally the prevention of brain drain.
Key words: Quality, technology, Information, Communication and brain drain.

Introduction
The growth of globalization has resulted in developments in teaching methods and procedures as well as expansion in information and communication technology in all the aspects of human life has resulted in enormous changes in educational departments, and if it cannot adapt with these changes it can live no longer. ICT has become a crucial part of a modern society in this short time. This technology has been a great source of change in forming, learning and teaching methods through its high power in processing, storing and transmitting information. Systematic view toward goals and cooperation of members with each other and guidance and harmony of them toward goals is the most efficient and suitable method to be applied in improving efficiency in educational systems. This essay aims at introducing the influences of ICT on education in a systematic approach.
Discussion:
The usages of ICT in education are so varied that it needs several books to be explained so as to give it the importance it deserves and to be able to draw due attention to it. As far as this essay is concerned, the usages of ICT in education have been limited to the following aspects.
The systematic view toward the information and communication technology:
Habitual Mental and psychological overview of problems are called the systematic view. The best advantage of systematic view is that we can describe all of the systems without considering nature, measure or complexity with just four Parameters of a system. These four Parameters are field, input, process and the output (Bula, 1997).
Considering this view the influences of information and communication technology on different elements and factors of educational system has been surveyed as shown below


موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 5 تير 1390    بازديدها: 3327
موضوع :


توسعه ی کیفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد با تأکید بر میزان آگاهی اعضای هیأت علمی در مورد شاخص های برنامه ریزی درسینویسنده:
دکتر سید احمد هاشمی


آدرس : لامرد – دانشگاه آزاد اسلامی – معاونت آموزشی
ایمیل :
Hashemy.Ahmad@yahoo.com

چکیده

این پژوهش با هدف بررسي راهکارهای توسعه ی کیفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد با تأکید بر ميزان آگاهي اعضاي هيأت علمي در مورد مؤلفه هاي اساسي برنامه‌ريزي درسي و ارائه ی پیشنهادهایی به منظور توسعه ی کیفی دانشگاه اجرا شده ‌است. در اين راستا، ميزان آگاهي نسبت به عناصر مطرح در برنامه‌ريزي درسي شامل نياز سنجي، شيوه های انتخاب اهداف آموزشي، شیوه های انتخاب محتوا، شيوه های سازمان‌دهي محتوا، شيوه های ارائه محتوا، شیوه های تنظیم زمان، بهره‌گيري از تكنولوژي در تدریس و شيوه های ارزشيابي مورد بررسي قرار گرفت؛ تا نقاط قوت و ضعف مشاهده شده، جهت استفاده اعضاي هيأت علمي در تدوين برنامه ی درسي مورد استفاده قرار گیرد.
این پژوهش از نوع زمينه‌اي است و جامعه ی آماري آن را اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد تشكيل مي‌دهد که تعداد آنها 39 نفر است. در اين پژوهش به روش سرشماری، کل جامعه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده‌ها پرسش نامه ی محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت بوده است كه روایی آن بر اساس نظرخواهی از متخصصین محرز گردید و پايايي آن برابر 0.92 به دست آمد. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم ‌افزار SPSS در دو سطح آمار توصيفي (جدول توزيع فراواني و درصد فراوانی، نمودار درصد فراوانی، میانگین، میانه، مد و چولگی) و آمار استنباطي (آزمون خي دو) صورت گرفت.
يافته‌هاي تحقیق نشان داد که ميزان آگاهي اعضاي هيأت علمي از مؤلفه های نيازسنجي، انتخاب محتوا، شيوه ارائه محتوا، شیوه های تنظیم زمان و شيوه های ارزشيابي در سطح «زیاد» و در مؤلفه های انتخاب اهداف، شيوه های سازمان‌دهي محتوا و بهره‌گيري از تكنولوژي آموزشي در سطح «متوسط» می باشد.

کلید واژه ها : توسعه ی کیفی، دانشگاه آزاد اسلامی، میزان آگاهی، اعضاي هيأت علمي، برنامه ریزی درسي.


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8