هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: موضوعات تحقیقی پیشنهادی    نويسنده: administrator    تاريخ: 18 بهمن 1388    بازديدها: 49020
1.بررسی و نقد وظایف، نقش و کارکردهای نظام آموزش و پرورش رسمی در تربیت دینی دانش آموزان
2.بررسی وضعیت موجود و مطلوب تربیت دینی در مدارس
3.بررسی برنامه های تربیت بدینی (کیفیت و کمیت چالشها و محدودیتها با رویکرد برنامه ریزی درسی و تکیه بر ارزش ها و روش های اسلامی)
4.کاربرد روش های سلبی و ایجابی در تربیت دینی دانش آموزان
5.تأثیرات پنهان و آشکار رسانه ها، مطبوعات و کتاب ها در تربیت دینی
6.بررسی و کاربرد مفاهیم قرآنی در برنامه درسی دروس مختلف
7.بررسی تأثیر روشهای تدریس فعال در تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان
8.بررسی نقش فعالیت های هنری در تربیت دینی دانش آموزانعوامل انسانی
اعم از دانش آموز، معلم، اولیاء و ...
1. بررسی فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف های آموزش و پرورش فارس در قلمرو نیروی انسانی با توجه به چشم انداز بیست ساله
2. بررسی مسائل مربوط به ثبت نام دانش آموزان در مدارس مورد علاقه و ارائه راهکارهای مناسب
3. بررسی راهکارهایی جهت کاهش مشکلات ناشی از بکارگیری معلمان غیر بومی
4. بررسی کیفیت کار سرباز معلمان و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی و دستیابی به اهداف آموزش و پرورش
5. بررسی شیوه های مؤثر در کارآمدی کارشناسان و عوامل اداری آموزش و پرورش
6. بررسی راههای تقویت انجمن های علمی، صنفی و ... معلمان و کارکنان آموزش و پرورش
7. بررسی و تعیین شاخص های مناسب تعیین مدیر در مدارس
8. بررسی عوامل مؤثر در کاهش انگیزه ادامه تحصیل به ویژه در بین پسران و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله
9. تحلیل راههای حصول مشارکت مردم در آموزش و پرورش
10. بررسی عوامل مؤثر در جذب و نگهداشت نیروهای تحصیلکرده در سطوح دکتری در آموزش و پرورش و ارائه راهکارهای مناسب
11. بررسی راهبردهای مقابله ای تعارض ارزشهای خانه، مدرسه، رسانه
12. بررسی راهکارهای مقابله با اختلالات روانشناختی و رفتاری در دانش آموزان و معلمان
13. بررسی میزان تحقق اهداف آموزش و پرورش در مدارس خاص
14. آسیب شناسی آزمون های ورودی مدارس خاص
15. بررسی راههای بهبود روشهای یاددهی- یادگیری
16. بررسی چگونگی گسترش آموزش مهارتهای زندگی بین دانش آموزان
17. بررسی علل تحقیق گریزی در آموزش و پرورش


کالبدی و مالی- اقتصادی
1. مقایسه عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان در استان فارس با دیگر نهادهای اقتصادی و سایر استانها
2. بررسی نقش اقتصاد آموزش و پرورش در برنامه ریزی آموزشی
3. بررسی راهکارهای حمایت از معلمان از طریق بنگاه های مختلف اقتصادی
4. بررسی تطبیقی عملکرد و میزان کارآیی تعاونی های مسکن و مصرف، بیمه خدمات درمانی، باشگاه و درمانگاه فرهنگیان در دستیابی به اهداف مورد نظر
5. بررسی تهدیدها و فرصت های منابع مالی آموزش و پرورش فارس
6.. بررسی قوانین و مقررات دست و پا گیر مالی در حوزه های مختلف آموزش و پرورش
7. بررسی کیفیت ساخت و ساز مدارس و هماهنگی آنها با استانداردهای بین المللی و اصل استتار در مدارس دخترانه
8. بررسی مسائل و مشکلات فرهنگیان بازنشسته و ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها
9.بررسی و برآورد میزان سرانه مورد نیاز مدارس و تناسب آن با وضعیت فعلی در دوره های مختلف تحصیلی
10.بررسی و ارائه شاخص های مناسب به منظور توزیع عادلانه اعتبارات غیر پرسنلی بین ادارات آموزش و پرورش استان
11. تحلیل اقتصادی (هزینه- فایده) اجرای طرح روستا مرکزی در دوره های تحصیلی استان فارس
12. ارزشیابی تحصیلی؛ آسیب شناسی مشکلات و راههای بهینه سازی
13. تحلیل بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارتی یا سازمانی از لحاظ هزینه- فایدهمدیریت- برنامه ریزی (درسی- آموزشی)
و کتب و منابع آموزشی
1. بررسی شیوه های ساماندهی معلمان مجرب در مدارس برخوردار و محروم در دوره های تحصیلی مختلف
2. بررسی قابلیت های استان فارس در تدوین کتب درسی دوره های مختلف تحصیلی
3. بررسی چگونگی تأثیر نظریه های یادگیری (فراشناختی، انتقادی، خلاقیت، آموزش های مجازی و ترکیبی) در برنامه ریزی درسی دوره های مختلف تحصیلی
4. بررسی مشکلات اساسی پیش روی آموزش و پرورش فارس در 5 سال آینده در حوزه های (نیروی انسانی، مسائل تربیتی، برنامه ریزی آموزشی، برنامـه ریـزی درســی، شـیوه های تـدریس، منـابع اقتصادی، مسائل کالبدی، علوم پایه)
5. بررسی میزان انعطاف پذیری نظام آموزشی بر اساس نیازها، استعداد و علایق دانش آموزان
6. بررسی راههای کاربست و عملیاتی کردن نتایج و یافته های پژوهشی
7. بررسی راههای پژوهش محور کردن تصمیمات اداری
8. آسیب شناسی تعطیلات موجود در یک سال تحصیلی و تأثیر آن بر کمیت و کیفیت آموزشی
9. چگونگی کمک به رشد و گسترش پژوهشگری در بین معلمان، مدیران و دانش آموزان
10. بررسی مأموریت های فراموش شده در آموزش و پرورش
11. تولید علم در آموزش و پرورش؛ لوازم، مؤلفه ها
12. بررسی چالشهای توسعه نیافتگی در آموزش و پرورش
13. سنجش امکانات و نیازهای مناطق استان و ایجاد رشته های جدید آموزش فنی و حرفه ایآموزش (یاددهی- یادگیری)
و مسائل پرورشی
1. بررسی چگونگی پرورش حس زیباشناسی در دانش آموزان
2. مطالعه نقش معلمان در گسترش فعالیت های پرورشی
3. بررسی چگونگی تربیت اخلاقی دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی
4. بررسی نقاط قوت و ضعف در آموزش دروس علوم پایه و ارائه راهکارهای اجرایی
5. تحلیل کتب کمک آموزشی در دوره های مختلف تحصیلی و تأثیر آن کتب در دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت
6. بررسی تحلیلی شیوه های موجود در ترویج فرهنگ پژوهش در بین دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی
7. تحلیل کتب درسی با توجه به مفاهیم پرورشی
8. بررسی میزان تأثیرگذاری ورزش (تربیت بدنی) در جذب دانش آموزان به دین و ارزشهای اسلامی
9. آسیب شناسی تربیت هنری در نظام تربیتی ایران
10. بررسی کارآفرینی با تأکید بر تحلیل محتوا، اثربخشی نظریه ها و کاربرد آنها
11. بررسی نقش دین و آموزه های دینی در شادکامی دانش آموزان
12. بررسی راههای عملیاتی کردن و ایجاد انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دروس انشاء، تربیت بدنی، هنر و قرآن
13. بررسی نقش تکنولوژی جدید (اینترنت، ماهواره و ...) در دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت
14. امکان سنجی طراحی و ارائه الگوهای مفهومی آموزش از راه دور
15. بررسی راههای افزایش رغبت دانش آمـوزان به فعالیـت های شورای دانش آموزی
16. بررسی اثربخشی برنامه های جاری پرورشی در استان فارس (مروج سلامت، آموزش نماز، مسابقات فرهنگی و ...)
17. هنجاریابی آزمون ها در استان فارس
18. بررسی میزان سوء تغذیه در بین دانش آموزان
19. بررسی عوامل مؤثر در ترغیب دانش آموزان به انجام فرایض و شعائر دینی
20. بررسی میزان توجه آموزش و پرورش به توانمندی های بانوان
21. بررسی و مقایسه وضعیت مدارس فنی حرفه ای و کاردانش دختران از لحاظ تنوع رشته تحصیلی، پراکندگی و سایر متغیرها
22. آسیب شناسی تحصیلی دختران در فارس
23. بررسی مبانی تعلیم و تربیت در نظام تربیتی ایران در دوران معاصر
24. ادبیات کودک: اهمیت، نقش، جایگاه و شیوه های بکارگیری ادبیات کودک در تعلیم و تربیت
25. آسیب شناسی فلسفی نظام تربیتی ایران در دوران معاصر
26. بررسی راهکارهای مؤثر در اجتماعی کردن کردن دانش آموزان با تأکید بر ارزش های دینی و مذهبی
27. بررسی راهکارهای آسیب گروه دوستان در خارج از محیط مدرسه در دانش آموزان
28. بررسی راههای شناسایی کودکان لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل در استان فارس
29. راه های توانمندسازی تحصیلی دانـش آموزان سهمیه ای شاغل به تحصیل در مدارس خاص (اقدام پژوهی)
30. بررسی چگونگی ارتقای کیفی آموزش و پرورش دانش آموزان دیرآموز
31. کتابخانه های مراکز آموزشی: وضعیت موجود، وضعیت مطلوب
32. بررسی تحلیلی نظام یاددهی، یادگیری با تأکید بر مکاتب فلسفی معاصر

درون داد، فرایند،
برون داد سطوح مختلف نظام آموزشی
1. تحلیل اقتصادی درون داد- برون داد آموزش و پرورش فارس با توجه به چشم انداز بیست ساله
2. بررسی عملکرد معلمین جدیدالاستخدام استان فارس و مقایسه آن با عملکرد سایر معلمین
3. تحلیل میزان تأثیر نابرابری های آموزشی بر روند کلی سیستم آموزش و پرورش و راههای غلبه بر آن
4. تحلیل نقش آموزش و پرورش استان در توسعه منطقه ای و ملی
5. بررسی درون داد، فرایند و برون داد جهت تحلیل نقش آموزش و پرورش در نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری
6. تحلیل کارکردهای تربیت معلم در دستیابی به اهداف مورد نظر
7. بررسی میزان کارایی برنامه اقدام پژوهی در حل مشکلات آموزشی و تربیتی
8. مقایسه کارآیی آموزشی و پرورشی معلمان ورودی از نهضت سوادآموزی، تربیت معلم، دانشگاه آزاد، دولتی و پیام نور
9. بررسی میزان تحقق اهداف تدوین شده در برنامه توسعه در آموزش و پرورش فارس
10. بررسی شاخصهای مرتبط با کیفیت برون داد دوره های تحصیلی مختلف (بر اساس اهداف دوره مربوطه)
11. بررسی تطبیقی برنامه های آموزشی مراکز تربیت معلم با استانداردهای جهانی آموزش حرفه ای معلمان
12. بررسی درون داد، فرایند و برون داد در آموزش های ضمن خدمت
13. بررسی میزان کارایی مشاوران بر اساس شاخص ها
14. بررسی رابطه بین میزان قبول شدگان در دانشگاهها و عملکرد مراکز پیش دانشگاهی
15. بررسی مقایسه ای میزان نیاز دانش آموزان دوره های مختلف به مشاوره
16. بررسی موانع موجود بر سر راه فعالیت های مشاوره ای
17. پوشش تحصیلی؛ شناسائی، راههای کاهش و بهبود برنامه ها
18. نقد و بررسی آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی و پرورشی
19. بررسی راهکارهای اجرائی و عملیاتی برای توسعه جنبش نرم افزاری در آموزش و پرورش1 مسائل مربوط به عوامل انسانی اعم از دانش آموزان، معلمان، اولیاء، مدیران و ...
الف) بررسی راههای ایجاد خود پنداره مثبت در بین دانش آموزان
ب) جایگاه معلم و راه های ارتقاء آن و بالا بردن منزلت اجتماعی معلم
ج) مدیریت مشارکتی و موانع بکارگیری آن
د) بررسی کارآیی مدیران سنتی با مدیران نوگرا و تحول خواه
و) بررسی راهکارهای افزایش مشارکت والدین در امور آموزشی مدارس
2 مسائل مدیریتی، برنامه ریزی (درسی- آموزشی) و کتب و منابع آموزشی
الف) بررسی دیدگاه دانش آموزان راجع به کتب دینی آنها و راه های تقویت بنیه دینی آنها
ب) بررسی روش های تدریس فعال و چگونگی بکارگیری آنها در کلاس درس
ج) راه های ایجاد تفکر خلاق و آموزش خلاقیت به دانش آموزان
د) نقش تفکر انتقادی در یادگیری بهتر مطالب درسی دانش آموزان
و) بررسی میزان مهارت شغلی مدیران و تأثیر آن بر افزایش کارآیی آنها
3 مسائل مربوط به آموزش (یاددهی- یادگیری) و مسائل پرورشی
الف) بررسی نیازهای معنوی دانش آموزان دوره متوسطه و ارائه راهکارهای مناسب در جهت تربیت دینی دانش آموزان
ب) شناسایی عوامل مؤثر در بنیه درسی دانش آموزان و تقویت آن در مدارس
ج) بررسی نقش ارزشیابی کیفی در دوره ابتدایی و مقایسه آن با ارزشیابی رایج
د) بررسی ایجاد خلاقیت در کلاس درس و تقویت آن
4 مسائل کالبدی و مالی- اقتصادی
الف) بررسی عواملی که موجب می گردد اولیاء داوطلبانه در آموزش و پرورش مشارکت داشته باشند.
ب) بررسی رضایتمندی معلمان و مدیران از نحوه پرداخت حقوق و پاداش آنها
ج) مشکلات معیشتی معلمان و رابط آن با کارآیی در کلاس
5 مسائل مربوط به درون دادها، فرایندها و برون دادهای سطوح مختلف نظام آموزشی
الف) بررسی کارآیی درونی، خارجی کاردانش و مقایسه آن با اهداف و کارکردهای این دوره
ب) بررسی میزان فارغ التحصیلی دانش آموزان و پذیرش آنها در دانشگاه ها
ج) بررسی نظارت دانش آموزان در ارتباط با روشهای مشارکتی و فعال

موضوع ویژه منطقه: بررسی راه های افزایش انگیزه تحصیلی در دانش آموزان متوسطه و پیش دانشگاهی

دانلود اين فايل فقط براي اعضاي سايت مي باشد. اگر شما هم مي خواهيد دانلود کنيد، بايد در سايت عضو شويد. دانلود


اطلاعات
براي ارسال نظر، بايد در سايت عضو شويد.

منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8