Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/drhashemi/public_html/engine/modules/show.short.php on line 149 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/drhashemi/public_html/engine/modules/show.short.php on line 149 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/drhashemi/public_html/engine/modules/show.short.php on line 149 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/drhashemi/public_html/engine/modules/show.short.php on line 149 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/drhashemi/public_html/engine/modules/show.short.php on line 149  وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 113
تعلیم و تربیت در ایران


دکتر سید احمد هاشمی ( دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس،ایران )
آرمان رستمی تنگکی (دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس،ایران )چکیده:

آیین زردتشت یکی از عوامل مهم در اخلاق و تعلیم و تربیت مردم ایران در عهد باستان بود. زردتشت به نقش و اهمیت مادر در آموزش فرزندان توجه داشت. تعلیم و تربیت در دوره هخامنشیان در خانواده، آتشکده و آموزشگاه درباری صورت می گرفت. برنامه آموزش آموزشگاه ها در ایران باستان شامل: ۱- پرورش اخلاقی و دینی ۲- تربیت بدنی ۳- تعلیم خواندن و نوشتن و حساب کردن بود. با انضمام ایران و قلمرو خلافت اسلامی دین اسلام به تدریج در کلیه شیون زندگی ایرانیان اثر گذاشت، مخصوصا تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش رسمی، تقریبا یکسره ماهیت دینی پیدا کرد و ایرانیان نیز با گرویدن به اسلام مسجد را جایگاه پرستش خدا و مرکز تعلیم و آموزش قرار دادند. دانشمندان ایرانی از صدر اسلام تا تاسیس دارالفنون آثار ارزنده ای درباره موضوعات گوناگون پدید آوردند که در تکوین فلسفه و نظام آموزش و پرورش تاثیر بسزایی داشتند. مهم ترین این آثار عبارت اند از: قانون و شفا ابن سینا)، چهار مقاله (نظامی عروضی)، قابوس نامه (عنصر المعالی)، سیاست نامه (خواجه نظام الملک)، کیمیای سعادت (غزالی)، اخلاق ناصری (خواجه نصیر طوسی)، گلستان و بوستان (سعدی). آموزش و تعلیم و تربیت راه شناخت دقیق و اساسی جامعه می باشد و مراکز آموزشی نکات مهمی از تاریخ اجتماعی هر دوره را مشخص می سازد. آموزش در ایران باستان بر اساس مسائل اخلاقی و دینی بود و با ورود اسلام مسائل دینی و اخلاقی مورد توجه قرار گرفت و بر اساس مسائل دینی و گسترش مذهب تشیع ، امور آموزشی تکیه بر مذهب تشیع و گسترش آن صورت می گرفت. انگیزه مذهبی سبب ایجاد مدارس زیادی در ایران گردید. مدرس و تسلط او بر علوم دینی سبب دوام آموزش بود و از آنجا که داشتن افتخار و عنوان برای رجال و اشراف یکی از دلایل فرا گرفتن علم در میان این طبقه می باشد تاهل و فرزندان با مقام و حتى فقر مانعی در راه کسب علم آنها نمی شد و تعصبات ایرانیان به خارجی ها سبب عدم ارتباط علمی آنها گشته و این عامل آنها را از فراگیری علوم جدید محروم می نماید.

کلمات کلیدی: آموزش و پرورش، ایران باستان، اسلام، تربیت

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 108
همسان سازی وبهبود مشاغل جوانان با مهارت های اساسی


دکتر سید احمد هاشمی ( دانشیار و عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی ، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد. ایران )
صادق نوروزمصرمی (دانشجوی دکترا برنامه ریزی درسی،گروه برنامه ریزی درسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد. ایران )
عباس منصوری (دانشجوی دکترا برنامه ریزی درسی،گروه برنامه ریزی درسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد. ایران
)


چکیده:
در این مقاله سعی شده است تا با بررسی مجموعه مسایل موجود در پیوند نظام آموزشی به بازار کار ، ذهن سیاست گزاران آموزشی کشور با آن دسته از مهارت ها ، توانایی ها و قابلیت های کلیدی مناسب با نیازها و شرایط بازار کار آینده معطوف شود . به طوری که با تاکید بر آنها در جهت آماده سازی دانش آموختگان به طور قابل توجهی زمینه بهبود و ارتقای کارآیی خارجی نظام آموزشی نیز فراهم گردد . بنابراین هدف این مقاله بررسی و شناخت مشاغل و مهارتهای نو برای جوانان در جامعه پیش رو تا بتوانند مشارکت و حضور بیشتر در فعالیت های اقتصادی و صنعتی داشته باشند .وهمچنین ایجاد یک نظام آموزشی کارآمد جهت تربیت نیروهای فنی و بهبود شاخص۔ های اقتصادی و صنعتی می باشد و تضمین این که این نیروها بتوانند با صلابت در آینده ی دگرگونی بازار کار حضور داشته باشند.

واژه گان کلیدی: آموزش و پرورش، همسان سازی، بهبود مهارت های اساسی، مشاغل آزاد

دریافت مقاله


موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 116
ﺑﺮرﺳﯽراﺑﻄﻪﺑﯿﻦﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزﻣﺎﻧﯽوﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪيﺳﻼﻣﺖاداريدرﮐﺎرﮐﻨﺎنﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖدرﻣﺎنﻻﻣﺮد
سید احمد هاشمی
فاطمه کیا


چکیده

زمینه و هدف: فرهنگ سازمانی عبارتند از ارزش های اصلی، مفروضاتو تغییرات در رویکردهایی که ویژگی های یک سازمان را مشخص می کند. ناکارآمدی سلامت اداری نیز بخشی از مجموعه مسائلی است که سازمان ها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می کنند. در این تحقیق به بررسی تأثیر فرهنگ سازمان از دیدگاه هافستده و تأثیر آن بر ناکارآمدی سلامت اداری پرداخته شده است. روش کار: این پژوهش در سال ۹۰ انجام شده است. نوع تحقیق توصیفی - پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان مرکز بهداشت درمان لامرد بود که از نظر تحقیق جامعه نامحدود تلقی گردیده و نیاز به نمونه گیری دارد. برای تعیین تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۸۹ نفر بود که به طور مساوی بین کارکنان مرکز بهداشت درمان لامرد به صورت تصادفی توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری پیرسن و اسپیدنف و کلمرگرف استفاده به عمل آمد. يافته ها: رابطه بین ابهام گرایی و ناکارآمدی سلامت اداری و بین فرهنگ سازمانی و ناکارآمدی سلامت اداری وجود دارد، اما بین زن سالاری در مقابل مردسالاری و ناکارآمدی سلامت اداری رابطه ای وجود ندارد. همچنین بین فاصله قدرت و ناکارآمدی سلامت اداری رابطه معناداری دیده نشد. نتیجه گیری: ناکارآمدی سلامت اداری موجود در مرکز بهداشت درمان لامرد ناشی از فرهنگ سازمانی مبتنی بر مردسالاری گروه (جمع) گرایی، ابهام (تردید) گریزی و فاصله قدرت پایین بوده است.

کلیدواژه ها: فرهنگ سازمانی، ناکارآمدی سلامت اداری کارکنان مرکز بهداشت و درمان لامرد


دریافت مقاله


موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 141
فلسفه ، کودک و فضای مجازی
سید احمد هاشمی - یوسف رزاقی پور - زیبا بسارده
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد ، ایران
اداره کل آموزش و پرورش
مرکز مشاوره آموزش و پرورش شهرستان بوشهرچکیده

اصطلاح فضای سایبر را نخستین بار ویلیام گیبسون، نویسنده کانادایی داستان علمی تخیلی، در کتاب نورومونس در سال ۱۹۸۴ به کار برد برای وی فضای سایبری فضای تخیلی است که از اتصال رایانههایی پدید آمده که تمامی انسانها، ماشین ها و منابع اطلاعاتی را در جهان به هم متصل کرده است. این معنا به طور تقریبی مشابه معنایی است که امروزه از کاربرد لفظ فضای مجازی وجود دارد. در واقع فضای مجازی برای توصیف تمام انواع منابع اطلاعاتی ایجادشده از طریق شبکه های رایانه ای به کار برده می شود و از این جهت، مجازی یا مصنوعی است که در محیط مادی و فیزیکی مکانی را اشغال نکرده است و توسط نرم افزار تولید می شود . فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به چاقویی تشبیه کرد که اگر در دست یک پزشک باشد می تواند باعث نجات یک فرد شود ولی اگر در دست یک قاتل باشد می تواند باعث به خطر افتادن
جان کسی شود.ورود این پدیده در نظام تعلیم و تربیت نیز خالی از این دو نقش نیست .کودکان و نوجوانان با توجه به سن کم و کم تجربه گی در معرض آثار مخرب و منفی استفاده از فضای مجازی و اینترنت قرار می گیرند که این آثار سلامت جسمی و روانی آنان را مورد تهدید قرار می دهد. باتوجه به اهمیت و ضرورت آشنایی معلمان، کارشناسان و دانشجویان با فلسفه فضای مجازی و با توجه به تجاربی که در این حوزه توسط نویسندگان این مقاله در طول سالهای متمادی در آموزش و پرورش بدست آمده بود، تصمیم به نوشته این مقاله گرفتیم .امید که توانسته باشیم گامی هر چند اندک در راستای کمک به مسائل تعلیم و تربیت برداریم .

واژگان کلیدی: فضای مجازی، تعلیم و تربیت ، فلسفه.

دریافت مقاله


موضوع: مقالات چاپ شده در مجلات داخلی ISC    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 115
بررسی سلامت اجتماعی با میل شغلی و فرسودگی مزمن

(مورد بررسی دبیران دوره اول متوسطه شهرستان پارسیان)
سید احمد هاشمی - ابراهیم صحرانشین - نهضت صفاییچکیده
هدف اصلی محقق از اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی با میل شغلی و فرسودگی مزمن معلمان دوره اول متوسطه شهرستان پارسیان است. به منظور اجرایی این تحقیق 140 نفر از معلمان دوره اول متوسطه به عنوان نمونه بطور تصادفی برگزیده شدند. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. که با استفاده از پرسشنامه سلامت اجتماعی کپیز، مقیاس میل شغلی و مقیاس فرسودگی چالدر اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شدند. که جهت تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss20 از روش های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره و همبستگی كانونی صورت گرفت. و در آخر نتایج آماری نشان داد که بین سلامت اجتماعی با فرسودگی مزمن و میل شغلی رابطه معناداری وجو دارد و با افزایش سلامت اجتماعی، میل شغلی افزایش و فرسودگی مزمن معلمان کاهش پیدا میکند. همچنین در این بررسی نتایج همبستگی کانونی نشانگر این بود که بیشترین تبیین سلامت اجتماعی برای متغیر میل شغلی بود. و قویترین رابطه در بعد أول كانونی بین متغیر میل شغلی از متغیرهای مجموعه اول (وابسته) و مولفه مشارکت اجتماعی از متغیرهای مجموعه دوم (مستقل) می باشد.

واژگان کلیدی :سلامت اجتماعی، فرسودگی مزمن، میل شغلی، معلمان

دریافت مقاله


صفحه قبل 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 51 صفحه بعد


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8