Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151 Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/drhashemi/public_html/engine/classes/mysqli.class.php on line 151  مقالات كنفرانس هاي داخلي » وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش
هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم
موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 25 خرداد 1399    بازديدها: 1677
توسعه علوم انسانی و هنر؛ بررسی عوامل و موانع

سید احمد هاشمی

دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد


چکیده
توسعه ی علوم انسانی، یکی از ارکان اصلاح توسعه پایدار و منشأ رشد هر جامعه ای می باشد. توسعه علوم انسانی به معنای اتکای جامعه به روش و دانش عقلانی و علمی برای حل مسایل زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. در این رهگذر نظام آموزش عالی نقش فزاینده ای در پیشرفت و توسعه ی علوم انسانی در جوامع بر عهده دارد. توسعه ی علوم انسانی از دو جنبه ی کمی شامل بخش آموزش و پژوهش، و کیفی شامل سه بخش دانشگاه ها، اساتید و دانشجویان قابل بررسی است. توسعه ی کمی و کیفی هر یک از این بخش ها می تواند زمینه ساز توسعه ی علوم انسانی شود.
پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به بررسی توسعه ی علوم انسانی پرداخته است. و در این رابطه موانع و عوامل این توسعه علوم انسانی را مشخص نموده است.

واژگان کلیدی: توسعه علوم انسانی، تحقیق، توسعه پژوهش، موانع.

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 25 خرداد 1399    بازديدها: 1096
آموزش عالی در دوران کرونا و پسا کرونا (چالش ها، پیامدها و راهکارها)
سید احمد هاشمی
دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
چکیده تحولات شگرف قرن حاضر و پیش بینی انقلابات علمی، اطلاعاتی و اجتماعی، مبین ابهام اساسی فراروی بشریت در مواجهه با آینده است. نقش محوری آموزش عالی در شکل گیری و رهبری این تحولات انکار ناپذیر است. امروزه نظام های آموزش عالی، با توجه به نقش فزاینده ای که در زمینه ی پیشرفت و ارتقای کشورها به عهده گرفته اند، موظفند به طور دائمی ساختارهای سازمانی و نیازهای خود را جهت پاسخگو بودن در برابر رسالت های خود، مورد بازنگری و ارزشیابی قرار دهند. در این رابطه بحران کرونا به عنوان یکی از معضلات اساسی جامعه بشری نیز تمام مسایل مختلف را تحت الشعاع خود قرار داد است. یکی از زمینه های تأثیر گزار در این عرصه نظام آموزش عالی می باشد. کرونا ویروس با ایجاد محدودیت اجتماعی و اقتصادی آموزش عالی را دستخوش چالشی کرده که ما را ناگزیر می سازد تا در این عرصه به بازاندیشی ساختار آموزش عالی کشور بپردازیم. بر این اساس پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی تاثیرات ناشی از کرونا-ویروس در عرصه آموزش عالی می باشد تا در این رهگذر مبنایی برای نقش آفرینی مثبت و معنادار سیستم دانشگاهی ایجاد نماید. کلمات کلیدی: آموزش عالی، کرونا-ویروس، چالش ها، پیامدها، راهکارها دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 1009
برنامه‏ درسی تربیت معلم(راهبرد تحولی برای تربیت معلم در ایران)


دکتر سید احمد هاشمی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد لامرد
عباس منصوری - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد لامرد
صادق نوروزمصرمی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد لامرد

چکیده

ورود به بحث تربيت معلم، اساسي ترين شرط براي توسعه آن در نظام آموزش و پرورش اس و اين دو، سرنوشتي درهم تنيده دارند. اين تحقيق با هدف ارايه الگويي براي تلفيق فاوا در برنامه هاي درسي تربيت معلم ايران صورت پذيرفته و براي اين كار، حاصل سه مطالعه مستقل در كنار هم قرار گرفته است:
1.مطالعه مباني فلسفي، اجتماعي و روان شناختي برنامه هاي درسي مبتني بر فاوا با بهره گيري از روش تحليلي توصيفي؛
2. مطالعه چگونگي ورود فاوا به نظام هاي آموزش و پرورش 4 كشور از كشورهاي جهان در رده هاي متفاوت بهره مندي از آن با روش مطالعه تطبيقي؛
3.مطالعه وضعيت ايران در رمزنيه توسعه فاوا در نظام آموزشي در قالب يك مطالعه موردي.
يافته هاي تحقيق، چارچوب نظري برنامه هاي درسي مبتني بر فاوا در تربيت معلم ترسيم مي كند، مراحل عملي و نظري ورود فاوا به آموزش وپرورش كشورهاي مورد مطالعه و اهداف و اصول اين كشورها را از توسعه فاوا در تربيت معلم مشخص مي سازد، مراحل ورود فاوا به آموزش و پرورش ايران را از ابعاد عملي و نظري و امكانات و موانع نظام آموزش و پرورش ايران را از جهات فني و غيرفني براي توسعه فاوا تبيين مي كند و در نهايت، به ارايه يك الگوي راهنما براي ورود فاوا در برنامه هاي درسي تربيت معلم ايران مي پردازد.
این مقاله به مبحث تربیت‏ معلم از منظر چالش‏برانگیز ساختار برنامه‏درسی تربیت معلم و اجرای آن اختصاص دارد. در این زمینه مواضع گوناگونی ابراز می‏شود که این گونه‏گونی امر تربیت معلم را به لحاظ نظری و به تبع آن در عمل با بحران مواجه کرده است. این وضعیت خاص ایران نیست. بنا به شواهد موجود، در سطح جهان نیز پژوهش‏های به عمل آمده هنوز نتوانسته‏اند به روشنی نشان دهند که کدام برنامه‏درسی تربیت معلم و با کدام ساختار از اثر بخشی بیشتری برخوردار است و قادر است معلمان توانمندتر و موفق‏تری را به کلاس‏های درس گسیل نماید. موقعیت مساله‏ای این مقاله در ایران را به شکل دقیق‏تر می‏توان با استفاده از کلید واژه «تمامیت‏خواهی» توضیح داد. از یکسو، اصحاب آموزش و پرورش در تلاش هستند که این دستگاه را به عنوان یگانه نهاد صالح برای تربیت معلم معرفی نمایند و برای متقاعد ساختن مراجع سیاستگذار نیز از هیچ کوششی فروگذار نکرده‏اند. اقدام برای تاسیس دانشگاه ویژه تربیت معلم (یا دانشگاه ویژه فرهنگیان) با حمایت شورایعالی انقلاب فرهنگی، با فرض عهده‏دار شدن مسئولیت تام و تمام تربیت معلم در ابعاد مختلف توسط آن، مهم‏ترین مظهر این سیاست تمامیت‏خواهانه و بخشی‏نگر است. از سوی دیگر، گروهی از صاحبنظران دانشگاهی از ایده رقیب و بدیلی حمایت می‏کنند که تمامیت‏خواهانه به دنبال استقرار همه جانبه تربیت معلم در دانشگاه‏ها و به ویژه دانشگاه تربیت معلم تهران هستند و نهاد آموزش و پرورش را فاقد صلاحیت جزئی و کلی برای ورود به این عرصه معرفی می‏نمایند.
مدعای اصلی این نوشتار بدین ترتیب آن است که در کشاکش این دیدگاه‏های تمامیت خواهانه باید به دنبال راهبردی بود که جایگاه تربیت معلم را به دنبال یک رخداد خطیر ملّی و فرابخشی به رسمیت شناخته و برای اجرای برنامه‏درسی تربیت معلم با توجه به این ویژگی‏ها تعیین تکلیف نماید. الگوی مشارکتی پیشنهادی با توجه به مولفه‏های اساسی برنامه‏درسی تربیت معلم ارائه شده است و از نقسیم کار حمایت می‏کند.

کلیدواژگان :تربیت معلم؛ برنامه درسی؛ اجرا؛ آموزش و پرورش؛ آموزش عالی؛ تقسیم کار ملی؛ بخشی نگری

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 1048
بررسی مهارت های تفکر انتقادی در برنامه درسی دانشگاهی


سید احمد هاشمی - دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران
رضا غلامیان - دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

رشد و پرورش مهارت هاي فكري، به ويژه مهارت هاي تفكر انتقادي يادگيرندگان، هميشه در نظام هاي آموزشي موضوع پيچيده اي بوده، اما امروزه حالت بحراني به خود گرفته است. زيرا طبق برونداد اطلاعات جامعه از توانايي سال هاي اخير، متخصصان امور تربيتي، به شدت از ناتواني يادگيرندگان در امر تفكر انتقادي ابراز نگراني كرده اند. در چند دهه اخير؛ صاحب نظران از ابعاد مختلف به بررسي تفكر انتقادي و پرورش آن به عنوان يكي از اهداف اصلي دانشگاه ها پرداخته اند. علاقه به توسعة توانایی هاي تفكّر انتقادي در محافل آموزشي پديدة جديدي نيست . دانشگاههاي امروز بتدريج از اين سنّت ديرينه فاصله گرفته و بيشترين توجه خود را صرفا به ارائه اطلاعات معطوف كرده اند و اين امر در حالي است كه درعصر انفجار اطلاعات؛ نه تنها برخورداري از اطلاعات خام كه تجزيه و تحليل آنها حائز اهميت است . يكي از اهداف اصلي دانشگاه ها تربيت انسان های متفكر و خلاق است و برنامه درسي دانشگاهي بايد به دانشجويان كمك كند تا ضمن تسلط بر مباحث علمي موردنظر؛ توانايي استدلال، تحليل و ارزشيابي مطالب و تفكر انتقادي را نيز داشته باشند . تفكر انتقادي قدرتي در شخص ايجاد مي كند كه او را براي چالش هاي دنياي به سرعت متغير كنوني آماده مي سازد.يكي از راه هاي دست يابي و پرورش مهارت هاي تفكر انتقادي در يادگيرندگان، تدوين برنامه هاي درسي مناسب درنظام هاي آموزشي است. به تعبيري، تفكر انتقادي را مي توان فرايند تبديل چارچوب تحليل ضمني ذهن به يك چارچوب عيني براي تبديل اطلاعات، تجارب و مهارت هاي كسب شده از طريق برنامة درسي و تجارب حاصله در موقعيت هاي آموزش و يادگيري معنا كرد. در اين مقاله، ضمن بيان ضرورت و اهميت پرورش تفكر انتقادي، سطوح آن نوع تفكر و ارتباط آن با برنامه هاي درسي را معرفي و بررسي مي كنيم.

واژگان كليدي: برنامه درسی، تفکر انتقادی، دانشگاه

دریافت مقاله


موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي    نويسنده: administrator    تاريخ: 20 ارديبهشت 1397    بازديدها: 1289
بررسی نقش و جایگاه حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور


دکتر سیداحمدهاشمی - دانشیارگروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
عباس منصوری - دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد لامرد
حسین حسن زاده - دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد لامرد


چكيده

آموزش و پرورش در جوامع امروزی به عنوان کلیدی ترین نهاد آموزشی در جهت توسعه همه جانبه به شمار می رود . چرا که در پرتو آموزش است که انسانها متحول می شوند . بر پایه نظام آموزشی و تربیتی یک جامعه است که نظم و انضباط اجتماعی حالت نهادی به خود می گیرد و عامه مردم به سوي فرهنگ ترقی و توسعه حرکت می کنند. چون هدف از آموزش و سرمایه گذاری آموزشی کشف و توسعه منابع انسانی در جهت تعالی بخش ارزشها و استعدادها و بهینه کردن آنهاست ، در نتیجه آموزش مهم ترین رکن برنامه ریزی جامعه است و کلیدی ترین عنصر در توسعه یک جامعه مردم آن جامعه هستند که باید از فرهنگ ، آگاهی و مهارت های گوناگون برخوردار باشند . بنابراین آموزش و پرورش زمانی در رسیدن به اهداف و آرمانهایش موفق خواهد بود که بتواند شهروندانی آگاه، مسئول و خلاق بپرورد و این ميسر نیست مگر از طریق آموزش بهینه شهروندی و نیز ارتقا فرهنگ شهروندی. هدف اين پژوهش بررسي نقش وجايگاه حقوق شهروندي در نظام آموزشي كشور است . روش پژوهش بر اساس هدف بنيادين و براساس ماهيت توصيفي است. متاسفانه در سایه سیاست های و برنامه ریزی های نادرست و غیرعلمی و ناشی از " آزمون و خطا " ؛ مدرسه از نقش اصلی خود تهی شده و به مکانی برای کاسبی و تجارت عوامل مختلف تبدیل شده است .خاستگاه اجرای " منشور حقوق شهروندی " باید مدرسه و آن هم از سنین پیش دبستانی و دبستانی باشد .الزام منطقی این گزینه ؛ بازتعریف " مدرسه " به عنوان نقطه ثقل برنامه ریزی ها و نیز نقش و جایگاه " معلم " در چرخه آموزشی است .موضوعی که البته در این منشور مغفول مانده است

واژگان کلیدی : شهروند ، حقوق شهروندی، آموزش و پرورش

دریافت مقاله


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 صفحه بعد


منوي اصلي

موضوعات

آرشيو

پيوندها

هر گونه کپی برداری از این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.
برای مشاهده بهتر سایت لطفا از مرورگر فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8 استفاده نمایید
دانلود نرم افزار فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر 8